• ISO 9001Certification
 • 24/7Service
 • QualifiedProfessionals

sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 jis

 • Description:TECHNICAL DATA COMPARISON OF MATERIALSsnc236 snc415 snc631 snc815 snc836 sncm220 sncm240 sncm415 sncm420 sncm431 sncm439 sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 scr420 scr430 scr435 scr440 scr445 scm415 scm418 scm420 scm421 scm430 scm432 scm435 scm440 scm445 scm822 i a i s i b s 970 part1,3 bs en 10083-1,2 din en 10084 nf a35-551 4543 nf en 10 ...
 • Email: [email protected]
Online Chat Leave a Message

sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 jis Description

Translate this pageks.jis.aisi.bs.din.nf.iso. .sm10c.s10c.1010.040a10.045m10.ck10.c10.xc10.c10..sm12c.s12c.1012.040a12 xc12 sm15c.s15c(MATERIAL SYMBOL CHART BYsncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 sk1 sk2 sk3 sk4 sk5 sk6 sk7 sks2 sks3 sks4 sks5 sks6 sks7 sks8 sks11 sks21 sks31 sks41 sks43 sks44 sks51 sks93 sks94 description jis astm aisi din iso scr415 scr415h scr420 scr420h scr420tk scr430 scr430h scr435 scr435h scr440 scr440h scr445 smn420 smn420h= - steelsalesmanTranslate this pagejis.jis h3510,jis g3101,jis g3103,jis g3112,jis g3116,jis g3118,jis g3119,jis g3120,jis g3124,jis g3125,

Alloy Steel for Structural Use|Special Steel|From the type

Sale of Special Steel Stock information of S45C,SK85,SCM415,SCM435,SUP10,SilicolloyBng Tiêu Chun Thép Tm,Thép Tròn SNCM220,SNCM439 Translate this pageBng Tiêu Chun Thép Tm,Thép Tròn SNCM220,SNCM439,SNCM415,SNCM420,SNCM431.Mác thép SNCM220,SNCM240,SNCM415,SNCM420,SNCM431,SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625,SNCM630,SNCM815.Tiêu chun JIS/ G4103.c im ca thép tròn hp kim:.Thép SNCM( thép Ni- Cr Mo) là thép hp kim chu lc,vi siêu cng và kh nng chng Carbon Steel Grade C45 S45C 1045 C-45 Plate - AISI 1045 Carbon Steel Grade C45 S45C 1045 C-45 Plate AISI 1045 Plate - Carbon Steel Grade C45 S45C 1045 C-45 Plate Products Made In Japan,India Trading Company.Carbon Steel Grade C45 S45C 1045 C-45 Plate We are Stockholder Distributors of High Carbon Steel Plate in grade S45C,C45,C-45,AISI 1045,SAE 1045,S45C,JIS G4051 S45C,S50C,C50,C-50,AISI 1050,SAE 1050,S60C,C60,C-60,AISI

Comparison of Die steel by manufacturers

JIS G 4102 Nickel-chrome steel JIS G 4103 Nickel-chrome molybdenum steel JIS G 4104 Chrome steel JIS G 4105 Chrome molybdenum steel Code SNC415 SNC631 NC815 SNC836 SNCM220 SNCMUO SNCM415 SNCM420 SNCM431 SNCM439 SNCM447 SNCM616 SNCM625 SNCM630 NCM815 SCr415 SCr420 SCr430 SCr435 SCr440 SCr445 SCM415 SCM418 SCM420 SCM421 SCM430FC-38 2 Standard Material Sizes 2 Comparisons ofSNCM447 SNCM616 SNCM625 SNCM630 SNCM815 JIS G 4104 Chrome Steel SCr415 17Cr3 17CrS3 15X 15XA SCr420 20Cr4 20CrS4 5120 20X SCr430 34Cr4 34CrS4 5130 5132 34CrS4 34Cr4 34CrS4 34CrS4 30X SCr435 34Cr4 34CrS4 37Cr4 37CrS4 5132 37Cr4 File Size 445KBPage Count 2JIS G 4053 Low-alloyed steels for machine structural useJIS G 4053 - List of grades SCr415 SCr420 SCr430 SCr435 SCr440 SCr445 SNCM431 SNCM439 SNCM447 SNCM616 SNCM625 SNCM630

G4053,JIS G4053 Alloy steel plate - JOIN WIN STEEL

JIS G4053 is the ally steel in Japanese standard.The material includes Mn alloy steel,Mn-Cr alloy steel,Cr ally steel,Cr-Mo ally steel ,Ni-Cr ally steel,Ni-Cr-Mo ally steel .Mn alloy steel grads are SMn420,SMn433,SMn438,SMn443 Mn-Cr alloy steel grads are SMnC420,SMnC443 Cr ally steel grads are SCr415,SCr420,SCr430,SCr440,SCr445Images of Sncm447 Sncm616 Sncm625 Sncm630 Sncm815 Sc imagesVt Liu Thép Tròn ( Láp c ) SNCM439,SNCM447,Translate this pageVt Liu Thép Tròn ( Láp c ) SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625.Thép SNCM( thép Ni- Cr Mo) là thép hp kim chu lc,vi siêu cng và kh nng chng mài mòn,chng mi khi tip xúc trên b mt.Có do dai tuyt vi mà thép hp kim SNCM có th chu ti trng và va p cao.JIS #4 - Steelmet IndustriesSteelmet Industries - Steel Bright Bars,Special Alloy Steels,Die Steels,Tool Steels,Stainless Steels,Mild Steel Structural Products

JIS-SNCM220 --

Translate this page , -- JIS-SNCM220.Ju Feng ( ,,) ,, .Japanese standard JIS G4053 SNCM439 Ni-Cr-Mo alloy steel JIS G4053 SNCM439 is a kind of alloy steel used for machinery .The product type of JIS G4053 SNCM439 is steel plate .Ni-Cr-Mo ally series steel grads include SNCM220,SNCM240,SNCM415,SNCM420,SNCM431,SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625,SNCM630,SNCM815 .Láp Tròn c SNCM415M,SNCM420,SNCM431,SNCM439,Translate this pageLáp Tròn c SNCM415M,SNCM420,SNCM431,SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625,SNCM630,SNCM815 c sn xut theo quy nh ca nhà máy sn xut.Cam kt giá tt nht th trng,m bo giao hàng úng tin thi công ca khách hàng,úng cht lng hàng hóa yêu cu.

SACM645_

Translate this pagesacm645.sacm645sacm645sacm645sacm645 SNCM8 Products for Sale Metal and SteelList,market and promote your products for sale.Search,sort and filter thousands of metal and steel products for sale.Some results are removed in response to a notice of local law requirement.For more information,please see here.12345NextTECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL DATA ( ) COMPARISON OF

snc236 snc415 snc631 snc815 snc836 sncm220 sncm240 sncm415 sncm420 sncm431 sncm439 sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 scr420 scr430 scr435 scr440 scr445 scm415 scm418 scm420 scm421 scm430 scm432 scm435 scm440 scm445 scm822 i aisi bs 970 part1,3 bs en 10083 1,2 din en 10084 nf a35 551 4543 nf en 10083 1,2 din en 10083 TECHNICAL DATA COMPARISON OF MATERIAL JIS ANDjis g 4102 4103 i aisi b s 970 part1,3 bs en 10083 1,2 din en 10084 nf a35 551 4543 nf en 10083 1,2 din en 10083 1,2 sae 683/1,10,11 5 s o snc236 snc415 snc631 snc815 snc836 sncm220 sncm240 sncm415 sncm420 sncm431 sncm439 sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 scr420 scr430 scr435 scr440 scr445 scm415 scm418 scm420

TECHNICAL DATA COMPARISON OF MATERIALS

snc236 snc415 snc631 snc815 snc836 sncm220 sncm240 sncm415 sncm420 sncm431 sncm439 sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 scr420 scr430 scr435 scr440 scr445 scm415 scm418 scm420 scm421 scm430 scm432 scm435 scm440 scm445 scm822 i a i s i b s 970 part1,3 bs en 10083-1,2 din en 10084 nf a35-551 4543 nf en 10083-1,2 din en 10083-1,2 sae 683 TECHNICAL INFORMATION - SunsteelJIS U.S.A Great Britain AISI SAE BS BS/EN Germany DIN DIN/EN France NF NF/EN Russia GOCT Nickel chromium steel Nickel chromium molybdenum steel Chromium steel SNC236 SNC415(H) SNC631(H) SNC815(H) SNC836 SNCM220 SNCM240 SNCM415 SNCM420(H) SNCM431 SNCM439 SNCM447 SNCM616 SNCM625 SNCM630 SNCM815 SCr415(H) SCr420(H) SCr430(H) SCr435(H)THÉP HP KIM SMnC420 NIPPON ::Thép khuôn muTranslate this pageJIS G 4053.SMn420 SMn433 SMn438 SMn443 SMnC420 SMnC443 SCr415 SCr420 SCr430 SCr435 SCr440 SCr445 SCM415 SCM418 SCM420 SCM421 SCM425 SCM430 SCM432 SCM435 SCM440 SCM445 SCM822 SNCM220 SNCM240 SNCM415 SNCM420 SNCM431 SNCM439 SNCM447 SNCM616 SNCM625 SNCM630 SNCM815.Nippon Viet Nam,Thép tm Nippon,tm thép Nippon,

THÉP TRÒN C NHT BN

Translate this pageThép tròn c Nht Bn c nhp khu và cung ng bao gm các loi thép 1.thép carbon S15C,S20C,S18C,S25C,S35C,S38C,S45C,S48C THÉP TRÒN HP KIM SNCM439,SNCM447,SNCM616,Translate this pageng dng Thép tròn hp kim SNCM220,SNCM240,SNCM415,SNCM420,SNCM431,SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625,SNCM630,SNCM815c s dng ch yu cho các vòng bi st,trc a,bánh rng,inh vít,dng c ct và các sn phm khác mà cn chng va p và chng mài mòn.Nó cng c s dng cho rotor trc chính và Thép Ch To Trc SNCM220,SNCM439,SNCM415,Translate this pageMác thép SNCM220,SNCM240,SNCM415,SNCM420,SNCM431,SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625,SNCM630,SNCM815.Tiêu chun JIS/ G4103.c im ca thép ch to trc Thép SNCM( thép Ni- Cr Mo) là thép hp kim chu lc,vi siêu cng và kh nng chng mài mòn,chng mi khi tip xúc trên b mt.

Thép Tm,Láp Tròn c SNCM220,SNCM415,SNCM439,

Translate this pageThép Tm,Láp Tròn c SNCM220,SNCM415,SNCM439,SNCM420,SNCM431 - CÔNG TY TNHH THÉP LÊ GIANG là nhà Cung cp Thép uy tín trên Th trng Vit Nam.Nim vuiThép Tròn Hp KimTranslate this pageCông Ty Hoàng Thiên chuyên cung cp Thép Tròn Hp Kim SNCM630,SNCM815,SNCM439,SNCM240 xut x Nht Bn,Hàn Quc,Trung Quc.Ngoài ra chúng tôi còn cung cpThép Tròn Hp KimTranslate this pageMác thép SNCM220,SNCM240,SNCM415,SNCM420,SNCM431,SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625,SNCM630,SNCM815.Tiêu chun JIS/ G4103.c im ca thép tròn hp kim:.Thép SNCM( thép Ni- Cr Mo) là thép hp kim chu lc,vi siêu cng và kh nng chng mài mòn,chng mi khi tip xúc trên b mt.

Thép Tròn c,Thép Làm Trc SNCM439,SNCM447,

Translate this pageThép Tròn c,Thép Làm Trc SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625 - Công Ty C Phn Thép c Trung là nhà Nhp khu Uy tín và S lng ln.Hàng hóa có y CO CQ,Hóa[Materials Data] Standard Material Sizes 2 ComparisonsSNCM447 SNCM616 SNCM625 SNCM630 SNCM815 JIS G 4104 Chrome Steel SCr415 17Cr3 17CrS3 15X 15XA SCr420 20Cr4 20CrS4 5120 20X SCr430 34Cr4 34CrS4 5130 5132 34Cr4 34CrS4 34CrS4 34Cr4 34CrS4 30X SCr435 34Cr4 34CrS4 37Cr4 37CrS4 5132 scm440 qt - Joes Gone STEELsnc236 snc415 snc631 snc815 snc836 sncm220 sncm240 sncm415 sncm420 sncm431 sncm439 sncm447 sncm616 sncm625 sncm630 sncm815 scr415 scr420 scr430 scr435 scr440 scr445 scm415 scm418 scm420 scm421 scm430 scm432 scm435 scm440 scm445 scm822 i a i s i b s 970 part1,3 bs en 10083 1,2 din en 10084 nf a35 551 4543 nf en 10083 1,2 din en 10083 1,2 sae 683

turkish_catalog_2013_each_l.pdf - L TEKNK BLGLER Ç E

·Translate this pageView turkish_catalog_2013_each_l.pdf from AA 1L TEKNK BLGLER Ç E R K TEKNK BLGLER Genel Bilgiler Teknik Bilgiler Genel Bilgiler L02 Parças Malzeme Kaliteleri L12

20 YEARS OF EXPERIENCE IN STEEL PRODUCTION

Our Factory Workshop

Steel Plates Production Line
Steel Plates Production Line
Steel Plates Production Line
Steel Plates Production Line
Steel Pipes Production Line
Steel Pipes Production Line
Steel Coils Production Line
Steel Coils Production Line
Steel Plates Warehouse
Steel Plates Warehouse
Steels Machining Center
Steels Machining Center
Steel Deep Processing Center
Steel Deep Processing Center
Cutting and welding center
Cutting and welding center

Contact Information

 • 118 Kexue Road, Zhengzhou City, Henan Province, China
 • [email protected]
 • 0086-13569929107

Opening Hours

 • Monday / Tuesday 8:30 AM to 6:00 PM
 • Wednesday / Thursday 8:00 AM to 6:30 PM
 • Friday / Saturday 8:30 AM to 7:00 PM
 • Sunday Close

Get in Touch With Us

Complete control over products allows us to ensure our customers receive the best quality prices and service. Your email address will not be published.

S235jr Steel Plates Factory

Our Main product included Steel Plates, Steel pipes, Steel coils, Steel Section and Steel sheets, which are largely sell to Europe, South and North America, Asia, Africa, Middle-east, Southeast Asia.

Headquaters

 • 118 Kexue Road, Zhengzhou City, Henan Province, China
 • [email protected]
 • 0086-13569929107
 • 0086-13569929107

Leave a Message

If you have any need steel products, please leave you message.

* Don't worry, we don't spam.